Najnowsze informacje wprost z Warszawy! Strażacy jednej z warszawskich Ochotniczych Straży Pożarnych apelują do mieszkańców stolicy o wstąpienie w ich szeregi. Jest jeszcze bardzo dużo wolnych miejsc.

Strażacy z warszawskiej Białołęki apelują do wszystkich osób chcących nieść pomoc innym ludziom o dołączenie do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wszyscy są mile widziani!

Jak wynika z informacji przekazanych przez strażaków, jedynym wymogiem jest sprawność fizyczna, wiek nie gra większej roli, należy jednak mieścić się w granicach 18 – 65 lat.

Będąc członkiem OSP na Białołęce można nauczyć się przede wszystkim pierwszej pomocy i zachowywania się w trudnych i nieprzewidywalnych sytuacjach. Osoba, która dołączy do OSP będzie brać udział w szkoleniach przeciwpożarowych, zdobędzie wiedzę o BHP oraz uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Wszyscy chętni proszeni są o złożenie wniosku na stronie internetowej: https://ospbialoleka.pl/index.php/dolacz-do-nas/.